ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: С. ОПИЦВЕТ