ОБЕКТ: ОСНОВЕН ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА БАНКОВИ КЛОНОВЕ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ГР. ШУМЕН, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА