ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВА ЗА СЪОРЪЖЕНИЕ – СИЛОЗ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ГР. СВИЛЕНГРАД