ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, КВ. БИСТРИЦА