ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, КВ. ГОРНА БАНЯ