ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ГР. ПЛОВДИВ