ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРЕН РАЙОН ЗА БЕЖАНСКИ ЛАГЕР

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ГР. ЛЮБИМЕЦ