ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ГР. ГАБРОВО

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ТЕХНО – СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД