ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ В УЧАСТЪК ОТ АМ ХЕМУС